Bodakyrkans Församlingsbön Hösten 2020

Vid vår ledardag i augusti tog vi tid för bön vilket mynnade ut i en gemensam bön som vi vill be för vår församling och återkomma till under den här hösten.
Så var gärna med i bönen.

Publicerat den 17 september