Du är här:Start > Mötesplatser > Gudstjänst

Varför bjuder vi tHeligt mingel med bön och förbönill Gudstjänst, varje söndag?

Gud är alltid närvarande, nära dig varje dag, men på söndagfår du tillsammans med andra göra Guds närvaro extra synlig, för dig själv, förden gudstjänstfirande församlingen, men inte minst för omvärlden.

Sett i ett globalt perspektiv är det hisnande attvi i Bodakyrkan, tillsammans med människor i jordens alla hörn, samlas införlevande Gud till Gudstjänst. Och var helst en gudstjänst firas, oavsett form,liturgi och omständighet, får människor uttrycka sitt stora TACK, UTMANAS OCHFINNA VÄGLEDNING och BE OM HJÄLP. Lovsången, reflektionen och förbönen äromistliga inslag i gudstjänsten innan vi åter sänds ut i vardagen.

En god gudstjänstvana, tillsammans med ett gott personligtandaktsliv, kalibrerar din inre kompass, ger dig fokus och riktning i ditt liv.Gudstjänsten gör skillnad i våra liv!

Gudstjänsten är alltid offentlig, kräver inte en specifiktro, den både inkluderar och utmanar dig!

Varmt välkommen!