• Välkommen till Bodakyrkan
    Välkommen hem till Bodakyrkan!Vi vill vara en mötesplats för en mångfald av människor som vill formas av Jesu kärlek.