• Välkommen till Bodakyrkan
    Välkommen hem till Bodakyrkan!Vi vill vara en mötesplats för en mångfald av människor som vill formas av Jesu kärlek.

  • Församlingsledardag 2022!

  • Näraläger 2022