SÅNG OCH MUSIK

​Vi är en församling som älskar sång och musik i alla dessformer. Välkommen att delta i vår projektkör, blåsorkester och Träffsångarna! Vi sjunger och spelar för att vi tycker om det. Den har en självklar plats i gudstjänsten till uppgift att ge uttryck för vår tacksamhet och reflektion kring tro och liv.

"Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan."

Kören

Övar bestämda torsdagar kl. 19.00
För mer information, kontakta Lena Sundbaum, 0736-92 80 56

Blåset

Övar måndagar kl. 18.30
För mer information, kontakta Johan Sundbaum, 0735-65 59 36

Träffsångarna

Träffas ca. två gånger per månad då vi deltar och lederandakter på äldreboenden.
För mer information, kontakta Birgitta Joelsson 070-930 21 32

Musikteam

Samlas för att spela under gudstjänster och liknande.
För mer information, kontakta Herman Gill, 0701-44 67 46