Söndagskul

Vad? Bibelberättelse, sång och lek, samt "Heligt mingel" tillsammans med församlingen under gudstjänsten.

När? Söndagar kl 11.00

Ungdomsalpha

Vad? Samtal om tron och livet för ungdomar från 11 år .

När? Söndagar jämna veckor kl 11.00

Origo

Vad? Aktivitet, andakt och häng tillsammans för tonåringar på fredagar.

När? Fredagar ojämna veckor kl 19-22.

Soul Children

Vad? Sång och dans, gemenskap och en möjlighet att växa i tron, för barn och unga från 10 år.

När? Onsdagar kl 18.00-19.30 v 15, 17, 19 & 21.