Vi söker pastor!

Vi är en församling som under flera år verkat utifrån målsättningen att vara en mötesplats för en mångfald av människor där vi får formas av och växa i Jesu kärlek. Vi delar Equmeniakyrkans vision av att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen.

Bodakyrkan ligger i en befolkningstät del av Borås, mellan Hässleholmen, ett miljonprogramsområde där hela världen är representerad och Brämhult, ett stort villaområde. Granne med kyrkan finns kommunal grundskola, vårdcentral, förskola och ett rikt föreningsliv. Kyrkans närområde är vår utmaning och möjlighet.

Vi söker nu en pastor (-100%), som tillsammans med oss vill arbeta för en nystart för vår församling. Att med ledarskap och struktur hjälpa oss att fördjupas i tro, hitta våra styrkor och utmana oss att ge det vidare.
Du kommer att arbeta tillsammans med samt vara arbetsledare för en församlingsmusiker (25%) och en ungdomsledare (75%).

Vill du veta mer kontakta Pär Sundbaum från rekryteringsgruppen, par.sundbaum@gmail.com

Publicerat den 30 juni