Vi söker pastor!

Bodakyrkan, en del av Equmeniakyrkan, är en församling som under flera år samlats av vilja och målsättning av vara en mötesplats för en
mångfald av människor som präglas av Jesus kärlek. Vi söker nu en pastor  (-100%), som tillsammans med musiker, ungdomsledare och engagerade församlingsmedlemmar arbetar för att göra Jesus känd, trodd och älskad. Du kan fortsätta leda oss i målsättningen bland människor vi möter, och för oss själva. Bodakyrkan ligger i en befolkningstät del av Borås, mellan ett miljonprogramsområde, Hässleholmen, och ett villaområde, Brämhult.

Är du nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att kontakta Marie Nilsson, 0702-767263, trandaredsring53@gmail.com

Publicerat den 8 juni