Nya restriktioner och riktlinjer i Bodakyrkan med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 (12/1-2022).

Den 12/1 träder nya restriktioner och riktlinjer i kraft i samhället på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19. Detta påverkar oss som församling likväl som det påverkar hela vårt samhälle. Utifrån de nya restriktionerna och smittspridningen så anser vi i Bodakyrkans ledningsgrupp att vi nu måste införa vaccinationsbevis även för våra gudstjänster. Så från och med nästa söndag (16/1) så kommer det att behövas vaccinationsbevis för alla dem som vill delta på gudstjänsten. Det är alltså enbart vaccinationsbevis utfärdat av e-hälsomyndigheten som är giltigt som vaccinationsbevis. Utöver Covidbevis så gäller fortfarande 1 meters avstånd mellan sällskap och ett sällskap får bestå av max 8 personer. Vi har fortfarande ett max antal gudstjänstbesökare på tillfälle på 80 personer. Detta på grund av att det är så många personer som kan delta och hålla avstånd samtidigt i våra lokaler.


På grund av dessa nya restriktioner och riktlinjer så kommer vi inte att servera något kyrkfika efter gudstjänsten nu några söndagar framöver. Detta återigen för att vi vill hålla avstånd till varandra och försöka minska smittspridningen.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, om giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här. Svar på fler frågor om vaccinationsbevis hittar du hos E-hälsomyndigheten.

 

Vi i Bodakyrkan uppmanar alla att: Vaccinera sig (om man inte redan gjort det) så snart tillfälle ges samt att hålla avstånd till varandra. Att vi hjälps åt att hålla de restriktioner och rekommendationer som ges för att försöka hålla smittspridningen nere. Vi uppmanar till omsorg och omtanke!

Om du behöver hjälp med att införskaffa ett covidbevis eller har andra frågor kring de nya restriktionerna och riktlinjerna så kontakta pastor Kalle på 0730-278673 eller karl.hylen@equmeniakyrkan.nu.

Vi hoppas och ber om att den värsta smittan snart är över och vi kan återgå ännu en gång till en mer normal situation i vårt samhälle och i vår kyrka.

Publicerat den 13 januari