Ny info med anledning av Covid -19

Regeringen har nu tagit beslut om begränsning till max 50 deltagare vid allmänna sammankomster. Detta skulle i vanliga fall ha satt stopp för våra gudstjänster, men med anledning av tidigare rekommendationer har redan vårt gudstjänstdeltagande gått ned till under denna gräns. Vi har beslutat att fortsätta hålla gudstjänst för den mindre skara som inte finns i riskgrupper och är friska för att så även kunna webbsända till alla som är hemma. Blir vi ändå fler än 50 måste vi sätta stopp och då är det först på plats som gäller! Så du som kan är varmt välkommen på söndag kl 11, och ni andra är välkomna att delta via webben: https://www.youtube.com/channel/UCeoAYaGpRVJvzlFF4RqdbZw

Publicerat den 27 mars