Gudstjänst-tema hösten 2016

Bud som bär- 10 råd för att leva i tillbedjanHur kan våra liv
bli till en lovsång till Gud? Och kan 10 Guds bud vara en hjälp för oss –
har inte lagen spelat ut sin roll för länge sedan? Under hösten kommer
gudstjänsterna ta avstamp ur 10 Guds bud från 2 Mos 20:1-16, och med
hjälp av ord från Jesus kommer vi söka svar på hur saker i vår vardag
kan få vara en del av hur vi kan tillbe Gud. Välkomna!

Publicerat den 6 oktober