Församlingens Bönedag

Idag är det den 16:e i månaden och med det också församlingens bönedag. Denna dag vill vi uppmana dig att vara med i bön för varandra och för församlingen, precis där du är.

Vill du att någon annan ska vara med och be för något särskilt så kan du alltid kontakta mig (Pastor Kalle) eller någon i äldste.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Publicerat den 16 maj