Equmeniakyrkans nationella bön och insamlingsdag

Söndagen den 25/4, är det insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete. Temat för årets insamling är ”där två eller tre är samlade/uppkopplade i mitt namn”. Equmeniakyrkan skriver på sin hemsida så kring insamlingen:

Vi behöver varandra. Det senaste året har visat oss en viktig sak – att vi behöver hjälpas åt och kämpa tillsammans. I Equmeniakyrkan är vi beroende av varandra oavsett om de är pandemi eller inte. Och för oss har inte det nationella arbetet med stöd till små lokala församlingar, församlingsutveckling och församlingsplantering satts på paus. Snarare tvärt om.
För vårt uppdrag är detsamma: Att vara kyrka för människor i hela Sverige. Både digitalt och på plats i kyrkan och i samhället. Stödet till församlingarna har inte pausats. Istället har vi hittat nya sätt att vara kyrka på, nu och i framtiden.
Genom vårt gemensamma, nationella, arbete så finns det resurser för din församling. Oavsett hur stor eller liten den är. För ”där två eller tre är samlade…”

Inför insamlingen så kommer även Equmeniakyrkan att lägga upp en mötesserie för alla som vill att delta i. Under fyra kvällar den 21-24 april kl 19.00 kommer Equmeniakyrkans evangelister att ha en digital mötesserie via equmeniakyrkans sociala kanaler. Michael Jeff Johnsson och Jeanette Alfredsson står för musiken. Var med och fira gudstjänst precis som du är och där du befinner dig.
Sändningar kan du hitta genom Equmeniakyrkans (nationellt) Facebook-sida eller på equmeniakyrkan.se/live.

Publicerat den 16 april