En dag om själavård

Det kristna livet är ett liv i lärjungaskap där vi behöver reflektera över och bearbeta våra erfarenheter och de omständigheter vi befinner oss i, för att kunna följa Jesus. Själavården är en plats för sådan reflektion och bearbetning. Själavården kan också vara en utsträckt hand till vår omvärld, där vi kan få vara Jesu händer och fötter i världen, eller kanske ännu hellre, hans öron och hans mun. Hur tar vi oss an detta i våra församlingar? Vad behöver vi som lekmän för utrustning för dessa uppdrag? Kom och delta i en fördjupningsdag kring själavård för att ta några steg på den vägen.

Medverkar: Maria Fässberg Norrhall, leg läkare, pastor

Själavårdens
- historia och teologi
- särart
- praktik
- möte med psykisk ohälsa
- plats i församlingen

En heldag för dig - som redan idag fungerar som själavårdare eller - bär på gåvan och längtan att få vara ett stöd för andra eller - bara känner djupt intresse för själavårdens uppgift i församlingen

Praktisk information:
Datum: Lördag den 18 maj.
Plats: Bodakyrkan, Borås. Milstensgatan 6.
Tid: 09.00-17.00
Kostnad: 150 kr, självkostnadspris för mat och fika.
Anmälan: före måndag den 13/5 via https://equmeniakyrkan.se/kalender/en-dag-om-sjalavard-2/

X

Publicerat den 26 mars