Ekumenisk Pingstgudstjänst på webben

”När källan hittar törsten”
På pingstdagen söndag den 31 maj är du välkommen att fira en ekumenisk gudstjänst på webben. Du ser gudstjänsten live kl. 11:00 på www.svenskakyrkan.se/boras.
Vi uppmuntrar till att delta i denna gudstjänst, och kommer inte fira egen gudstjänst i Bodakyrkan.

Publicerat den 15 maj