Bodakyrkans Årsmöte

Varmt välkommen till årsmöte!

Nu på torsdag 10/2-2022 är det dags för Bodakyrkans 138:e årsmöte! Stort alltså. Klockan 18.30 så ses vi i Bodakyrkan för att se tillbaka och lägga år 2021 till handlingarna samt blicka framåt och sätta riktningen för 2022. Ett spännande och viktigt arbete! Så kom på torsdag, klockan 18.30! Just din röst är viktig! 

Vill du se årsmöteshandlingar innan mötet och inte redan fått ta del av dem så kontakta vår pastor Kalle på karl.hylen@equmeniakyrkan.nu så skickar han dem till dig. 

Publicerat den 8 februari