Besök av Eleonore Gustafsson!

Eleonore Gustafsson besöker Bodakyrkan åter i april! Just nu arbetar Eleonore med en församlingsplantering i ett liknande område som vårat, och hon är även aktuell som medförfattare i boken "Söndag - gudstjänst i en ny tid". Söndagen den 2/4 predikar Eleonore i gudstänsten kl 11, och möter oss sedan i en kvällssamling tisdagen den 25/4 - så boka in det!

Publicerat den 27 januari