Avtackning samt församlingsmöte.

Viktig information från styrelsen

Under gudstjänsten den 5/6 kommer vi som församling att få tacka av vår ungdomsledare Sara som slutar hos oss efter sommaren.

Efter kyrkkaffe kommer vi att hålla församlingsmöte för information om nuläge, sommaren, uppstart höst.

Välkommen!

Publicerat den 24 maj