Informationsplikt

gällande behandling av personuppgifter i Bodakyrkan.

Bodakyrkan som organisation registrerar medlemskap, kyrkliga akter (dop, välsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet.
För att församlingen ska kunna kommunicera med dig, lämna korrekt statistik och lämna ut information till dig senare i livet om utförda akter behöver vi registrera medlemmars personuppgifter. Vi kan komma att registrera kontaktuppgifter, födelsedata, personnummer, information om genomförd akt, information om deltagande i verksamhet, datum för medlemskap och om det skett genom dop eller flytt. Medlemsregistreringen är även till för att upprätthålla din rättighet till demokrati i församlingen. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och vi kan komma att dela dina uppgifter med Equmeniakyrkan vilket innebär att du kan få direktinformation från det gemensamma arbetet.

Församlingen använder registerprogrammet Repet som uppfyller Dataskyddsförordningens krav på säkerhet och skydd. Det är bara av församlingen utsedda personer som har tillgång till informationen. Vi använder personnummer för att upprätthålla kravet på att ha korrekta uppgifter och säker identifiering i vårt register enligt Dataskyddsförordningens direktiv.

Värt att veta:
  • Vi skyddar dina uppgifter och lämnar inte ut dem utan ditt samtycke.
  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter eller invända mot behandlingen.
  • Församlingens pastor/föreståndare och församlingsstyrelse har tillgång till dina uppgifter som medlem.
  • Uppgifter om medlemskap och kyrkliga akter lagras för all tid. Uppgifter om deltagande i verksamhet lagras så länge det kan behövas för kontroll av eventuella bidrag.
  • Statistik som lämnas ut innehåller inga personuppgifter.
  • Medlemslistor kommer endast att lämnas till medlemmar inom församlingen
  • Deltagarlistor skyddas och endast ansvariga ledare har tillgång till dem.
  • Vårt samarbete med Bilda innebär att vi kan samla in personuppgifter som Bilda har ansvar för. Då ges särskild information om deras personuppgiftsbehandling.
  • När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna uppgifter till den mottagande församlingen.

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingens ledning. Kontaktpersoner är Maria Oscarsson, ordförande och Linus Nygren, vice ordförande.