TRÄFFPUNKT BODA

2:a torsdagen varje månad. Kl. 15.00

​Träffpunkt Boda är gemenskapsträffar för pensionärer och daglediga. Här får du möta gamla och nya vänner, ta del av föreläsningar, sång, musik och olika livsberättelser; ett varierat programsom bygger på kristen grund. Bodakyrkans pensionärsråd står förverksamheten i samverkan med studieförbundet Bilda.