SÅNG OCH MUSIK

​Vi är en församling som älskar sång och musik i alla dessformer. Välkommen att delta i vår projektkör, blåsorkester och Träffsångarna! Vi sjunger och spelar för att vi tycker om det. Den har en självklar plats i gudstjänsten till uppgift att ge uttryck för vår tacksamhet och reflektion kring tro och liv.

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.
Kol 3:16-17

Kören

Övar bestämda torsdagar kl. 19.00
För mer information, kontakta Lena Sundbaum, 0736-92 80 56

Blåset

Övar söndagar kl. 18.30
För mer information, kontakta Lars Oscarsson, 033-24 85 57

Träffsångarna

Träffas ca. två gånger per månad då vi deltar och leder andakter på äldreboenden.
För mer information, kontakta Birgitta Joelsson 070-930 21 32

Musikteam

Samlas för att spela under gudstjänster och liknande.
För mer information, kontakta Mattias Engström 0708-13 21 40