Gudstjänst

Varför bjuder vi till Gudstjänst, varje söndag?

Gud är alltid närvarande, nära dig varje dag, men på söndag får du tillsammans med andra göra Guds närvaro extra synlig, för dig själv, för den gudstjänstfirande församlingen, men inte minst för omvärlden.

Sett i ett globalt perspektiv är det hisnande att vi i Bodakyrkan, tillsammans med människor i jordens alla hörn, samlas inför levande Gud till Gudstjänst. Och var helst en gudstjänst firas, oavsett form, liturgi och omständighet, får människor uttrycka sitt stora TACK, UTMANAS OCH FINNA VÄGLEDNING och BE OM HJÄLP. Lovsången, reflektionen och förbönen är omistliga inslag i gudstjänsten innan vi åter sänds ut i vardagen.

En god gudstjänstvana, tillsammans med ett gott personligt andaktsliv, kalibrerar din inre kompass, ger dig fokus och riktning i ditt liv. Gudstjänsten gör skillnad i våra liv!

Gudstjänsten är alltid offentlig, kräver inte en specifik tro, den både inkluderar och utmanar dig!
Varmt välkommen!