Söndagar kl. 11.00 (sommartid 10.00)
Varje söndag inbjuder vi till Gudstjänst. Barnen erbjudsalltid en egen samling, ”Söndagskul”, i församlingsvåningen. Kyrkkaffe serverasför möjlighet till fortsatt gemenskap.
Under juni, juli och augusti firas Gudstjänst ihop medMyråskyrkan, kl. 10.00.

Andakter/Gudstjänster
Varje månad håller vi i Andakter på boende för äldre, enligtschema. Det finns också möjlighet att ta kontakt med pastor eller äldste(församlingens” vicepastorer”) för andakt i ditt hem.

Bönedag 16:e
Den 16:e varje månad hålls församlingens bönedag: 08.00 morgonbön. 12.00 middagsbön. 18.00 kvällsbön mednattvard.

Speciella tillfällen och högtider
Som gudstjänstfirande församling vill vi hjälpa dig att göradina eller din familjs milstolpar till fina, varma och minnesvärda högtider.Här erbjuds barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Gudstjänsten är alltid offentlig, kräver inte en specifiktro, att man skall vara "färdig", kom precis som du är, den både inkluderar och utmanar oss alla!

Varmt välkommen!