Söndagskul

Vad? Bibelberättelse, sång och lek, samt "Heligt mingel" tillsammans med församlingen under gudstjänsten.

När? Söndagar kl 11.00

Ungdomsalpha

Vad? Samtal om tron och livet för ungdomar från 11 år .

När? Söndagar jämna veckor kl 11.00

Origo

Vad? Aktivitet, andakt och häng tillsammans för tonåringar på fredagar.

När? Fredagar ojämna veckor kl 19-22.