Kontaktpersoner

Medarbetare

Kalle Hylén Församlingsföreståndare

0730-278673
karl.hylen@equmeniakyrkan.nu

Mattias Engström Församlingsmusiker

0708-132140
jazzmatte@hotmail.com

Om mig. Undervisande frilandsmusiker med förkärlek för jazz. Att få spela med andra är min högsta målsättning.

Församlingsledning

Maria Oscarsson Ordförande församlingens styrelse

0761 03 37 61
moscarson.65@gmail.com

Linus Nygren Vice ordförande

0762169792
linus.nygren@telia.com

Joel Oscarson Ordförande Bodakyrkans Ungdom

Birgitta Joelsson RPG-pensionärsrådet

070-930 21 32

Christina Sahlman Sammankallande Äldste

072-500 80 42
ch.sahlman@gmail.com

Lena Sundbaum Musikrådet

073-692 80 56
lena.sundbaum@edu.boras.se