"Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?"

Den 14-15 april får vi besök av Mikael Tellbe, teolog med hjärta för församlingen, författare och lärare på Örebro Teologiska Högskola. Mikael kommer att tala om bibelsyn på lördagen kl 15.00-18.30 i Myråskyrkan, och på söndagen predikar han vid sammanlyst gudstjänst i Myråskyrkan kl 10.00 (obs tiden!).

Publicerat den 20 mars