Samlingar i sommartid

Gudstjänster
Under sommaren kommer vi som vanligt fira gudstjänst varannan söndag kl 10.00, vilket också kommer webbsändas från vår youtube-kanal Bodakyrkan Borås. Däremot kommer inte Myråskyrkan bjuda in de andra söndagarna som de brukar, utan sänder istället webbandakter på sin hemsida: myraskyrkan.se.

Tisdagar
Tyvärr har vi på grund av smittrisk inte bedömt det vara ansvarsfullt att bjuda in till våra traditionella våffelcaféer. Men dels hoppas vi kunna överrraska med några videohälsningar istället, och så har vi ju en fantastisk kyrktomt dit ni gärna får söka er med picknickkorgar och bjuda med fler soliga tisdagskvällar!

Barn & unga
Under sommaren pågår även lovaktiviteter för barn & unga. Tonårslägret under vecka 26 är inställt, men det blir istället dagsläger. Tisdagar kl10-16 samt torsdagar 13-17 under vecka 27, 29 & 30 är det aktiviteter och utflykter planerade. Som vanligt fortsätter Origo jämna fredagskvällar samt Ungdomsalpha jämna söndagar i samband med gudstjänst. Mer info om detta finns på Instagram bodakyrkanung. Vid frågor: hör gärna av dig till vår ungdomsledare Sara på 0708 508654.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner under semestertid är
Maria Oscarsson 0761 033761, v25-29
Anneli Jonsson 0733 496204, v30-31

Publicerat den 5 juni